Algemene Handelsvoorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Westland als potentiële koper van goederen en/of afnemer van diensten optreedt, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Westland Holding B.V. van toepassing. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Westland als verkoper van goederen optreedt, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Westland Holding B.V. van toepassing.

Onze Inkoop- en Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Inkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden