Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Deze website wordt ¬†gepubliceerd door Westland Kaas B.V., Zuiderzee 5, 1271 EP Huizen. Verdere gegevens over Westland vindt u bij onze contactgegevens elders op de Westland-website. De informatie en gegevens over producten, diensten en acties die u op de Westland-website vindt, gelden alleen voor Nederland. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of de inhoud van deze site is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om over die kwesties te oordelen. Door het bezoeken van de Westland-site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer. Westland Kaas behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze site, de op of via deze website opgenomen en verstrekte informatie alsmede de disclaimer aan te brengen of de toegang tot deze site te be√ęindigen of te beperken.

Aansprakelijkheid

De op of via deze website opgenomen en verstrekte informatie en gegevens zijn uitsluitend informatief van aard. Hoewel bij het opstellen van deze website zorgvuldigheid is betracht, kan Westland Kaas B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en gegevens of het functioneren van de website. Westland Kaas B.V. is, ongeacht de rechtsgrond waarop verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt gebaseerd, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: informatie of gegevens die zijn opgenomen op of verstrekt via de website, het functioneren van de website, virussen die (ondanks controlemaatregelen) op de website voorkomen of websites die met de Westland-website zijn gelinkt. Alle verweermiddelen (waaronder aansprakelijkheidsuitsluitingen) die aan Westland Kaas B.V. toekomen worden mede bedongen ten gunste van de huidige, vorige en toekomstige groepsmaatschappijen van Westland Kaas B.V. en de individuen die voor Westland Kaas B.V. of een zodanige groepsmaatschappij werken of werkten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de op of via deze website verstrekte informatie en gegevens berusten uitsluitend bij Westland Kaas B.V. of haar licentiegevers. Westland Kaas B.V. behoudt zich ter zake al haar rechten voor. Gebruik, distributie of deeplinken naar de website en/of de op of via deze website opgenomen of verstrekte informatie is alleen toegestaan nadat Westland Kaas B.V. daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.