Nieuwsoverzicht

Zoutgehalte in Old Amsterdam al jaren gelijk

27 april 2015

Metingen zoutgehalte Westland significant lager dan meting Consumentenbond.

De receptuur van Old Amsterdam is al jaren ongewijzigd. Old Amsterdam is een oude kaas en een natuurproduct. Uit de meetresultaten van onze eigen analyse is het zoutgehalte al jaren hetzelfde (met enige variatie naar boven en beneden, omdat kaas nu eenmaal natuur rijpt). De metingen van Westland tonen een significant lager zoutgehalte en wijken daarmee sterk af van het meetresultaat van de Consumentenbond.

Wij hebben de Consumentenbond gewezen op de afwijking. Ook hebben wij gemeld dat het verschil kan zijn ontstaan omdat de Consumentenbond slechts enkele plakken kaas heeft onderzocht. Dit kan een plak kaas zijn direct onder de korst. Zout hoopt zich daar iets meer op dan in het midden van de kaas. Onze resultaten zijn gebaseerd op een proef van een hele kaas en niet op slechts één of enkele plakken kaas. Ook meten wij gedurende het hele jaar onze kaasproducten. Dit doen wij zo al decennialang.

Het zoutgehalte van oude kazen is per definitie hoger dan van jongere kazen. Dit komt doordat tijdens de rijping naar een oude kaas vocht verdampt, zodat het zoutgehalte procentueel hoger is.

Ondanks dat wij hebben gevraagd om contact met ons op te nemen wanneer er onduidelijkheden zijn, heeft de Consumentenbond dit nagelaten. Hoewel is gebleken dat de resultaten van de Consumentenbond en die van Westland zelf behoorlijk afwijken, is er door de Consumentenbond géén nieuwe test uitgevoerd en heeft ze geen contact opgenomen om te verifiëren waar mogelijke verschillen in zitten.

De Consumentenbond heeft Old Amsterdam via publicaties in een negatief daglicht geplaatst, wat ons inziens volledig onterecht is.

Zoutgehalte in Old Amsterdam al jaren gelijk