Nieuwsoverzicht

Weidemelk

25 juli 2015

Wakker Dier is gestart met een campagne gericht op kazen waarvan ze meent dat er melk voor wordt gebruikt van koeien die nooit buiten komen. Ze gebruikt hiervoor de term ‘stalmelk’. Een predicaat dat ten onrechte suggereert dat deze kazen geheel of grotendeels uit melk bestaan van koeien die de stal niet uitkomen.

Old Amsterdam en Maaslander: ca. 80%weidemelk


De melk die wij voor onze merken gebruiken kopen wij van de coöperaties. Deze melk is dan gemengd, een mix zeg maar van bovengenoemde melk-variaties, waarbij ca. 80% van de melk afkomstig is van bedrijven die hun koeien in de wei laten staan. De resterende ca. 20% is afkomstig van bedrijven waar de koeien op stal staan. Westland Kaas streeft naar een zo duurzaam mogelijk beleid. Daarbij wordt er ook gekeken naar het welzijn van de dier. Dat is één van de kernpunten van ons MVO- en duurzaamheidsbeleid. Maar veranderingen zijn niet zomaar van de ene op de andere dag gerealiseerd. Daar gaan heel wat jaren overheen. Een hele voedsel- en productieketen zal dan moeten mee veranderen. Want dit vergt ook van een boer flinke investeringen zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van land en machines. Daar gaat tijd overheen en dat weet Wakker Dier.

Convenant Weidegang


Bij Westland Kaas steunen wij en werken wij in de geest van het convenant Weidegang. Het doel van het Convenant Weidegang is om koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden en tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. Westland werkt bovendien alleen samen met leveranciers die werken met uitgebreide duurzaamheidsprogramma’s die voldoen aan het convenant en die de gezondheid en het welzijn van de koe volledig nastreven. We zijn er voorstander van om het dierenwelzijn in zijn geheel te bekijken, dus zowel in de wei als in de stal, en ondersteunen daarom vooral integrale welzijnsprogramma’s, zoals het KoeKompas.