Nieuwsoverzicht

Westland ontwikkelt duurzaamheidsbeleid "Good for Generations"

30 mei 2016

Westland Kaas Groep in Huizen is recent gestart met het ontwikkelen en implementeren van haar duurzaamheidsbeleid onder de vlag “Good for Generations”. Doelstelling van het beleid is om in 2036 100 miljoen mensen duurzaam te laten genieten van klimaat neutrale kaas. Om het doel te realiseren richt Westland Kaas zich de komende 20 jaar op duurzame ketensamenwerking, een structurele verlaging van de footprint, een integraal dierenwelzijnsbeleid en een duurzame toekomstgerichte bedrijfsvoering.

Westland Kaas is een familiebedrijf. Duurzaam denken en doen zit in de genen. Een gezonde en duurzame bedrijfsvoering zorgt ervoor dat generaties nu en in de toekomst van de kazen van Westland kunnen genieten. CEO Henny Westland: ,,We zijn ons sterk bewust van de impact van onze bedrijfsactiviteiten op mens, dier en milieu en van nut en noodzaak om te blijven voortbestaan en daarvoor ver in de toekomst te kijken. Vanuit die gedachte is ons duurzaamheidsbeleid ontwikkeld: in 2036 laten we 100 miljoen mensen duurzaam genieten van onze klimaat neutrale kaas.“

Drie pijlers De duurzaamheidsstrategie van Westland Kaas rust op 3 pijlers:

  • groei uit merken en innovatie

  • smaakvolle en natuurlijke kaas

  • steeds kleinere milieu impact tot het einddoel in 2036

Westland Kaas gaat periodiek en actief communiceren over de ontwikkelingen en voortgang van “Good for Generations”. Henny Westland: ,,Good for Generations” is bewust gekozen om te laten zien dat het beleid een groot aantal factoren omvat waarbij toekomstige generaties de graadmeter zijn.”